Tajne wydatki Urzędu Miasta – światełko w tunelu

Autor: Dariusz Borowski.

Top SecretJest to kontynuacja wpisu Tajne wydatki urzędu miasta. Jesteśmy bardzo blisko rozwiązania zagadki. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera, odmawiającego mi dostępu do umowy zawartej między urzędem miasta a panem X oraz raportu będącego owocem tej usługi.

Z tego miejsca wzywam burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera do zastosowania się do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu i udostępnienie mi wnioskowanej informacji publicznej.

Przypominam, że osoba, której dotyczy umowa i mój wniosek o udostępnienia informacji publicznej, w czasie wyborów samorządowych oraz tuż po objęciu fotela burmistrza Nowego Tomyśla, wystawiała płomiennie laurki Włodzimierzowi Hibnerowi, bezkrytycznie walczyła z jego poprzednikiem, w lokalnym internecie pisała peany na cześć wodza Włodzimierza. Burmistrz do dnia dzisiejszego stoi murem za tą osobą, z wszelkich sił stara się nie dopuścić, aby umowy z nią zawarte oraz efekty jego prac ujrzały światło dzienne.

Jak do tego doszło?

Wniosek o udostępnienie raportu pod nazwą „Reklama w przestrzeni publicznej” składałem wielokrotnie. Po raz pierwszy miało to miejsce 3 listopada 2015, wnioskowałem o kolorowy skan umowy zawartej między panem X a urzędem miasta oraz o wyżej wspominany raport.

Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner odmówił mi udostępnienia informacji publicznej w postaci skanu umowy oraz powyższego raportu prac, zasłaniając się sferą prywatności, gdybyż mogłoby dojść do krytyki i innych negatywnych zachowań szkodliwych wobec zleceniobiorcy. Dobre?

1-odmowa

Aby się upewnić, że nie zwariowałem i szastanie publicznymi pieniędzmi nie leży „w sferze prywatności danej osoby” postanowiłem zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Poniższy dokument jednoznacznie zaś stwierdza, że w przypadku decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej nie można pominąć art. 28 kpa czyli powiadomić osobę pana X, że od teraz bierze udział w postępowaniu. Jednym słowem Kolegium Samorządowe decyzję burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera uchyliło i przekazało do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

2-SKO-uchylenieDecyzji SKO stało się zadość niniejszym pismem, pan X został powiadomiony, że stał się stroną toczącego się postępowania i pouczył go o uprawnieniach z tym związanych, bowiem jest to związane z jego interesem prawnym i faktycznym a udostępnienie materiałów, których się domagam może naruszać jego prywatność.


I tak po dopełnieniu obowiązków proceduralnych burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner po raz kolejny odmówił mi udostępnienia umowy oraz raportu prac z niej wynikającej. Wymieńmy koronny argument, na który powołuje się burmistrz:

ewentualne wypłacenie wynagrodzenia wymaga od osób podejmujących się ich wykonania należytej staranności, natomiast informacja jakie obowiązki i warunki umowy obciążają podmiot będący usługodawcą, należą do sfery jego prywatności, gdyż ich ujawnienie może być podmiotem krytyki lub innych negatywnych zachowań szkodliwych,

Czy ktoś to rozumie? Burmistrzowi Nowego Tomyśla Włodzimierzowi Hibnerowi, doktorowi nauk prawnych i śmiałej czeredzie jego dziarskich pomagierów wydaje się, że publiczne pieniądze można wydawać w sposób niejawny a tworów powstałych za te pieniądze nie musi nikt specjalnie oglądać, bo to naruszy jego prywatność a jeszcze ktoś może zacząć krytykować. Matko Tereso!

4-odmowa

Od tej decyzji również odwołałem się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które uchyliło zaskarżoną decyzję i umorzyło postępowanie organu I instancji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

5-SKO-uchylenie

Niemal zwycięstwo.

Do pełnego sukcesu brakuje jeszcze świadomości włodarza, że nie ma racji. Obawiam się natomiast, że to jeszcze nie koniec. Odetchnę dopiero wówczas, kiedy będę miał te dokumenty w ręku. Ciąg dalszy nastąpi.

zdjęcie urzędu miasta pobrałem ze strony kold.pl

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.