Pytania do radnych i burmistrza – podsumowanie w rocznicę wyborów

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

Za kilka dni (16-11-2016) minie rok od wyborów samorządowych. Moim zdaniem warto zapytać radnych i burmistrza, co się udało zdziałać w ciągu tego roku i jakie mają plany do końca kadencji. Pytania będę chciał przekazać najpóźniej na sesji listopadowej z jakąś sugestią terminu na odpowiedź np. 2 tygodnie. Oczywiście zachęcam inne media do wsparcia akcji.

Oto moje propozycje pytań, które poddaję pod dyskusję.

Pytania do radnych:

Wszystkie pytania dotyczą roku urzędowania nowej Rady Miasta.

 

 1. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały przyjęte w ostatnim roku roku?
 2. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w ostatnim roku?
 3. Jakie zgłosił Pan/Pani propozycje budżetowe na rok 2016?
 4. Ile interpelacji i zapytań złożył Pan/Pani w ostatnim roku?
 5. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować podczas w ostatnim roku?
 6. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane jeszcze w tej  kadencji?  
 7. Ile spotkań z własnej inicjatywy odbył Pan/Pani z mieszkańcami swojego okręgu?
 8. Ile skarg, pytań, problemów zgłaszali do Pana/Pani wyborcy?
 9. Jak oceniają Państwo pierwszy rok urzędowania burmistrza Włodzimierza Hibnera?
 10. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?

 
Pytania do burmistrza:

Wszystkie pytania dotyczą roku urzędowania nowego burmistrza.

 1. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana zostały przyjęte w ostatnim roku roku?
 2. Czego nie udało się Panu zrealizować podczas w ostatnim roku?
 3. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana powinny być rozwiązane jeszcze w tej  kadencji?  
 4. Ile spotkań z własnej inicjatywy odbył Pan z mieszkańcami swojego okręgu?
 5. Ile skarg, pytań, problemów zgłaszali do Pana wyborcy?
 6. Jak oceniają Państwo pierwszy rok urzędowania Rady Miejskiej?
 7. Czy uważa Pan, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.