Wniosek o umieszczenie propozycji w budżecie (NBO) – cz. 5

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

5. Wniosek o umieszczenie propozycji w budżecie

Wniosek o umieszczenie propozycji w budżecie będzie tym, co mieszkańcy formalnie będą zgłaszać pod głosowanie.

Na etap zgłaszania propozycji do budżetu w niektórych miastach zostały nałożone w pewne ramy. Określono warunki formalne podlegające ocenie, co taki wniosek powinien zawierać. Podoba mi się przykład z Poznania. Karta zgłoszenia zawiera tam szereg wymogów:

 • osoba prowadząca / kontaktowa + oczywiście formułka o wyrażeniu zgody na publikację
 • tytuł projektu
 • dokładna lokalizacja (dająca się jednoznacznie określić w przypadku projektów inwestycyjnych
 • liczba podpisów złożonych przez osoby popierające propozycje
 • wyliczenie kosztu zgłaszanej propozycji (tutaj musieliby być zaangażowani urzędnicy do pomocy)
 • składowe projektu, czy też inaczej etapy realizacji
 • czy dopuszcza się połączenie zgłaszanego pomysłu z innymi propozycjami (może się okazać, że zgłoszono dwa bardzo podobne pomysły)
 • czy propozycja może być wykonana w częściach, czy też może być rozłożona na kilka lat

Ja pokusiłbym się o nieco więcej warunków:

 • warto aby osoba zgłaszająca napisała krótkie uzasadnienie oraz uzasadnienie, kto jest benficjentem (czyli kto skorzysta); w uzasadnieniu należy wykazać, że propozycja zawiera się w katalogu zadań gminy
 • spodziewane korzyści
 • podpis o zapoznaniu z regulaminem itp.Samo przygotowanie propozycji to będzie wyzwanie. W tym miejscu trzeba podjąć decyzję polityczną, w jaką stronę ma pójść konstrukcja propozycji.Inne miasta w ogóle nie przewidziały żadnych warunków, co wydaje się nie do przyjęcia. Ja byłbym za tym, aby mieszkańcy pochylili się nad przygotowaniem wniosku. Miałoby to też aspekt edukacyjny.W Legnicy Urząd posunął się dalej i przygotował pewne proste wskaźniki do przeliczenia kosztów inwestycji.
  http://www.prezydent.legnica.eu/aktualnosc-1-1089-legnicki_budzet_obywatelski_zglaszanie.html
  np.
  Budowa chodnika X zł/m2
  Budowa kanalizacji deszczowej DN 315 X zł/mb
  Budowa oświetlenia drogowego X zł/latarnię
  parkowego X zł /latarnię
  stylizowanego X zł/ latarnięInna sprawą są kryteria dopuszczalności pomysłów pod głosowanie. Tego musi dokonać jakaś komisja.
  Niektóre miasta nie określały kryteriów lub określały je niejasno (Sopot, Poznań) i dochodziło do uznaniowości w dopuszczaniu zgłoszonych pomysłów pod głosowanie. Takie podejście obniża zaufanie do całego procesu.Trzeba wprowadzić jasne kryteria dopuszczalności pod głosowanie, przykładowo:
 • czy zgłoszony pomysł mieści się w katalogu zadań gminy (np. remont dachu kościoła nie będącego zabytkiem, lub inwestycja na prywatnej działce się nie mieszczą)?
 • czy pomysł jest do wykonania w ciągu jednego roku?
 • czy koszt nie przekracza możliwości inwestycyjnych gminy (np. budowa basenu lub drogi)?
 • czy koszt mieści się w pewnym określonym górnym pułapie (np. 50 tys. zł)? Tak może być pod warunkiem, że zdecydujemy się że tylko małe pomysły mogą być zgłaszane.
Posted in NBO

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.