27 maja 1990 – pierwsze wybory samorządowe

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

To jest osiągnięcie, którego chyba nikt nie kwestionuje. Wybrano wtedy aż 28 radnych.

[Zdjęcia pochodzą z broszury “20 lat samorządu terytorialnego w Polsce” wydanej przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu]
P.S. Czy ktoś zgadnie, gdzie odbywały się posiedzenia Rady? (zdjęcie poniżej)


Zarząd Gminy i Miasta (7 osób)
Jerzy Pańczak – Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej Funka​ – zastępca Burmistrza
Członkowie zarządu: Ryszard Bronowicki​, Kazimierz Ostapkowicz, Stanisław Ring, Waldemar Pięta, Wojciech Ruta
Cała Rada:
1. Michalak Janusz –Przewodniczący Rady GiM
2. Biniek Kazimierz –Wiceprzewodniczący Rady
3. Kasper Michał –Wiceprzewodniczący Rady
4. Banaś Sebastian
5. Bazan Witold
6. Bobkiewicz Walerian – Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
7. Bronowicki Ryszard – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Obrotu Gruntami i Rozwoju Wsi
8. Dominiak Zbigniew
9. Funka Andrzej
10. Konieczny Stanisław
11. Kozieł Roman – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
12. Kucz Mieczysław
13. Maciejewska Danuta – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Wychowania
14. Malinowski Bogusław
15. Marchewka Edmund
16. Misiak Kazimierz
17. Ostapkowicz Kazimierz – Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych Organizacji, Planowania i Budżetu
18. Owczarczak Władysław
19. Pańczak Jerzy
20. Pardubicka–Eckert Katarzyna
21. Pięta Waldemar
22. Ring Stanisław
23. Ruta Wojciech
24. Szwiec Józef
25. Tratwal Ryszard
26. WorsaLech
27. Worsa Zdzisław
28. Wytrwał Edmund

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.