Młodzieżowa Rada Powiatu Nowotomyskiego

Autor: Dariusz Borowski.

26 października 2017 r. Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Nowotomyskiego.

Młodzieżowa Rada Powiatu jest organem konsultacyjnym. Składa się z młodych osób, wybranych przez ocenę ich formularzy zgłoszeniowych. Reprezentować oni będą powiat i mają za zadanie zwrócić uwagę władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców.

Jakie kryteria należy spełnić aby zostać radnym Młodzieżowej Rady?

Kryteria aplikowania

Naturalnie radni muszą być osobami uczącymi się w szkołach na terenie Powiatu Nowotomyskiego. Rada jest reprezentacją młodzieży w wieku od 13 do 20 lat z terenu powiatu. W skład Rady wchodzi 19 radnych a kadencja radnego trwa 1 rok, licząc od dnia pierwszego posiedzenia.

Aplikującymi nie mogą być osoby zawieszone w prawach ucznia oraz karane.

Rekrutację przeprowadza i nadzoruje Opiekun Młodzieżowej Rady, osoba powoływana przez Starostę Nowotomyskiego. Nabór ogłaszany jest 2 tygodnie po wejściu w życie uchwały lub nie później niż 5 tygodnie przed końcem kadencji. Radnych wybiera Opiekun Młodzieżowej Rady na podstawie formularzy zgłoszeniowych wraz z listami motywacyjnymi.

Opiekun podczas wyłaniania kandydatów zwraca uwagę na działalność pozaszkolną, a w szczególności wolontariat i udział w innych projektach związanych z parlamentaryzmem, np. w Sejmie Dzieci i Młodzieży czy Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Każdej gminie należącej do powiatu nowotomyskiego przypada następująca liczba mandatów:

gminaliczba mandatów
Nowy Tomyśl5
Opalenica4
Zbąszyń3
Lwówek3
Kuślin2
Miedzichowo2

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w gminie, nadmiar mandatów przechodzi do gminy, w której odnotowano najwięcej zgłoszeń.

Kompetencje Rady

Podstawą działalności rady jest wyłącznie praca społeczna a rada jest organem apolitycznym. Rada realizuje cele poprzez współpracę z władzami samorządu, oświaty i innymi organizacjami, wspiera życie kulturalne i sportowe młodzieży, podejmuje działania propagujące cele rady i stoi na straży przestrzegania praw ucznia w szkołach.

Radni oczywiście spotykają się na posiedzeniach (sesjach), zgłaszają projekty uchwał i poprawki do nich, zgłaszają interpelacje i zapytania. Organem wykonawczym jest natomiast Prezydium Rady, w którego skład wchodzi 3 radnych – przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

Więcej szczegółów dotyczących organizacji sesji, interpelacji i zapytań, oświadczeń radnych, dyskusji czy debat można przeczytać w Biuletynie Powiatu Nowotomyskiego:

Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu

Podsumowanie

Uważam, że jest to świetny krok do zachęcenia młodzieży do współpracy i wzięcia odpowiedzialności za powiat. Przez chwilę dumałem czy uznaniowa rekrutacja za pośrednictwem Opiekuna rady jest dobrym pomysłem, ale doszedłem do wniosku, że liczba zgłoszeń może okazać się niewielka. Tak czy inaczej trzymam kciuki, szkół w powiecie mamy pod dostatkiem. A niechby z każdej z nich pojawił się reprezentant, to z pewnością będzie ciekawe doświadczenie. Do tego dochodzi właściwa rozpiętość wiekowa radnych – no jest w czym wybierać jednym słowem.

Trzymam kciuki i jestem niezmiernie ciekaw jakie kroki marketingowo-informacyjne podejmie powiat, aby zachęcić młodych mieszkańców do aplikowania.

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.