Są projekty uchwał antysmogowych dla Wielkopolski!

Autor: Dariusz Borowski.

16 sierpnia 2017 roku odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. uchwał antysmogowych, któremu przewodniczy Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Podczas spotkania wypracowane zostały założenia do trzech odrębnych uchwał antysmogowych: dla Poznania, Kalisza i pozostałej części województwa wielkopolskiego, które w najbliższym czasie przedstawione zostaną Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

Następnie projekty uchwał zostaną poddane konsultacjom społecznym i opiniowaniu, aby w listopadzie mogły stać się przedmiotem obrad Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Już w przyszłym roku w województwie wielkopolskim mają obowiązywać ograniczenia spalania paliw stałych najgorszej jakości. I to jest świetna informacja, pozwalająca na wykluczenie zapylenia w jednym z miejsc jego powstawania.

Do końca 2023 roku z domów będą musiały zniknąć przestarzałe, pozaklasowe kotły i piece (w tym piece kaflowe), powodujące największą emisję pyłów do powietrza. Cztery lata później mają zostać zlikwidowane pozostałe kotły, spełniające obecnie wymagania III i IV klasy emisyjności.

Ponadto zespół ekspercki postanowił, aby wycofać ze sprzedaży niskiej jakości paliwa, czyli: muły węglowe, miał o niskiej ziarnistości, jak i wszystkie te komponenty, które powodują wysokie zapylenie.

Warto przypomnieć, że Zespół Ekspercki ds. uchwał antysmogowych powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Skupia przedstawicieli samorządu, świata nauki i organizacji społecznych. Spotkanie inaugurujące jego prace odbyło się 31 maja tego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Podsumowanie

Podstawą do wprowadzenia wymienionych ograniczeń mają być tzw. uchwały antysmogowe, które ma przyjąć Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Jeżeli chodzi o terminy to we wrześniu projekty uchwał miałyby trafić do konsultacji społecznych i do opiniowania, a już w listopadzie trafić pod obrady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Czas określony jest dosyć dokładnie i mam nadzieję, że nic nie zakłóci trybu wdrożenia tych uchwał.

Jeśli chodzi o Nowy Tomyśl to według zespołu eksperckiego uchwały antysmogowe na terenie województwa wielkopolskiego wejdą w życie 1 maja 2018 r.

Czekamy z utęsknieniem!

*obrazy pobrane z domen portalkomunalny.pl oraz umww.pl

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.