Rozmowa dwóch organów czyli burmistrz Hibner się miga od odpowiedzi

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

Czy na taki magnetofon nagrywał potajemnie burmistrz Włodzimierz Hibner starostę Ireneusza Kozeckiego?

“Przypominam, że jeżeli obaj jesteśmy organami publicznymi to w Polsce, przynajmniej z tego przynajmniej wiem, można nagrywać tego typu rozmowy, a Pan doskonale widział, że dyktafon leżał… .” [burmistrz Włodzimierz Hibner o nagrywaniu spotkania z dnia 22 maja 2017 ze Starostą Kozeckim].

Jak już wiemy burmistrz Włodzimierz Hibner kładzie milowe kamienie na niwie jawności życia publicznego, za co mu serdecznie dziękuję. Dochodzi nawet do tego, że nagrywa rozmowy bez informowania rozmówcy. O ile nie wykracza to poza ramy prawa, niestety wydaje się już mało eleganckie. Tak się stało w czasie spotkania Starosty Ireneusza Kozeckiego w gabinecie burmistrza. (poniżej odpowiedź Starosty).

Burmistrzowi Hibnerowi, niezłomnemu bojownikowi o prawdę tak się spodobało nagrywanie, że rejestrował spotkanie (6 czerwca 2017) posiedzenia Rady Społecznej przy naszym Szpitalu, na którym usiłowano wytłumaczyć ile kosztuje rozbudowa szpitala wraz z wyposażeniem. Wcześniej zażądał od Starosty, że – skoro daje pieniądze – chce tam zasiadać. W radzie tej z ramienia pisowskiego Wojewody zasiada również Adam Frąckowiak.

Ale nie o tym.

Oczywiście już 26 maja 2017 złożyłem wniosek o dostęp do informacji, zarówno na ręce Burmistrza i Starosty, dotyczące spotkania z dnia 22 maja 2017. (moje pytania na końcu)

I cóż odpowiedział nasz niezłomny bojownik o jawność? Zastosował klasyczną manipulację. Wyrwał z kontekstu kawałek orzeczenia i dopiął do niepasującej rzeczywistości. Zażyczył sobie 50 zł, ponieważ “wymagać będzie zaangażowania pracownika i jego dodatkowego czasu pracy w godzinach nadliczbowych”. Stwierdził, że odpowiedź na te proste pytania jest informacją przetworzoną, czyli mówiąc lakonicznie urzędnicy będą musieli się natężać, aby stworzyć odpowiedź.

Burmistrz powołał się na fragment orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego 17 październik 2006 r., I OSK 1347/05.

“Informacja publiczna przetworzona to taka informacja, na którą składa się pewna suma tak zwanej informacji publicznej prostej, dostępnej bez wykazywania przesłanki interesu publicznego. Ze względu jednak na treść żądania, udostępnienie wnioskodawcy konkretnej informacji publicznej nawet o wspomnianym wyżej prostym charakterze, wiązać się może z potrzebą przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów, usuwania danych chronionych prawem. Takie zabiegi czynią zatem takie informacje proste, informacją przetworzoną, której udzielenie skorelowane jest z potrzebą wykazania przesłanki interesu publicznego.”

Oto treść zapytania, które zostało opisane w II SA/Wa 795/05 – Wyrok WSA, a której już – zapewne przez brak miejsca na papierze – Burmistrz nie umieścił.

Treść wniosku obejmuje wiele pozycji, między innymi dotyczy informacji o prowadzonej przez Sąd polityce zagranicznej i wewnętrznej, zasadach funkcjonowania Sądu, jak również zawiera wnioski o sporządzenie wykazów pracowników zatrudnionych w Sądzie i sprawowanych przez nich funkcjach, preliminarzach wydatków, wykazach dotyczących posiadanego przez Sąd majątku, wykazach wpływających do Sądu spraw i sposobach ich załatwiania.

A jaka była odpowiedź Starosty? Czy robił z tego tajemnice?
Dokumenty poniżej.

————————————————————————————
Moje pytania z wniosku z dnia 26 maja 2017:

A. Czy od 1 maja 2017 do czasu wykonania wniosku odbyły się spotkania burmistrza Nowego Tomyśla ze Starostą Nowotomyskim?
B. Kiedy (w jakim dniu) w okresie od 1 maja 2017 do czasu wykonania wniosku odbyły się spotkania burmistrza Nowego Tomyśla ze Starostą Nowotomyskim?
C. Czy 22 maja 2017 odbyło się spotkanie Burmistrza Nowego Tomyśla ze Starostą Nowotomyskim?
D. Gdzie odbyło się spotkanie Burmistrza Nowego Tomyśla ze Starostą Nowotomyskim w dniu 22 maja 2017?
E. Kto uczestniczył w spotkaniu Burmistrza Nowego Tomyśla ze Starostą Nowotomyskim w dniu 22 maja 2017?
F. Co było tematem spotkania Burmistrza Nowego Tomyśla ze Starostą Nowotomyskim w dniu 22 maja 2017?
G. Czy sporządzono zapis audio ze spotkania Burmistrza Nowego Tomyśla ze Starostą Nowotomyskim w dniu 22 maja 2017?
H. Czy sporządzono notatkę służbową ze spotkania Burmistrza Nowego Tomyśla ze Starostą Nowotomyskim w dniu 22 maja 2017?
I. Wnoszę o udostępnienie notatki ze spotkania Burmistrza Nowego Tomyśla ze Starostą Nowotomyskim w dniu 22 maja 2017?
J. Wnoszę o udostępnienie zapisu audio ze spotkania Burmistrza Nowego Tomyśla ze Starostą Nowotomyskim w dniu 22 maja 2017?

Odpowiedź Starosty z dnia 6 czerwca 2017

W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 26 maja br. o dostępie do informacji publicznej, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu informuje:

A. Tak.
B. 22 maja 2017 r.
C. Tak – w tym dniu odbyły się dwa spotkania z Burmistrzem Nowego Tomyśla.
D. Spotkania odbyły się w gabinecie Burmistrza Nowego Tomyśla.
E. W pierwszym spotkaniu ok. godz. 9.15 ze strony Powiatu Nowotomyskiego: Ireneusz Kozecki – starosta nowotomyski, Marzena Matusiak – kierownik Wydziału Kultury, Promocji i Strategii, Ilona Dębska – kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej i Rozwoju, Marek Ratajczak – zastępca dyrektora SP ZOZ w Nowym Tomyślu. Ze strony Urzędu Miejskiego: Włodzimierz Hibner – burmistrz Nowego Tomyśla, pracownicy Urzędu – Anna Palacz, Maria Lamcha. Bezpośrednio po zakończeniu rozmów odbyło się kolejne spotkanie, związane z budową nowego obiektu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Uczestniczyli w nim: ze strony Powiatu Nowotomyskiego: Ireneusz Kozecki – starosta nowotomyski, Marzena Matusiak – kierownik Wydziału Kultury, Promocji i Strategii (Rzecznik Prasowy), ze strony Urzędu Miejskiego: Włodzimierz Hibner – burmistrz Nowego Tomyśla, pracownicy Urzędu – Anna Palacz, Maria Lamcha. Policję reprezentowali: kom. Sławomir Wenderski
I. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu, nadkom. Robert Frąckowiak – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Przemysław Samann – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.
F. Tematem pierwszego spotkania była m.in. chęć nawiązania współpracy samorządu powiatowego z samorządem gminy Nowy Tomyśl (poprzez np. wspólną realizację imprez na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl). Omówienie realizowanych inwestycji powiatowych na terenie gminy Nowy Tomyśl, zapytanie o termin przekazania środków na Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, zapytanie o to, na jakim etapie są starania gminy Nowy Tomyśl w kwestii dotyczącej obwodnicy zachodniej miasta (wiadukt). Przekazanie burmistrzowi informacji, dotyczących nieruchomości w Starym Tomyślu oraz złożenie wniosku z prośbą o wspólną realizację zadania, jakim jest budowa drogi Stary Tomyśl – Wąsowo.
G. Nikt z pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu nie nagrywał spotkania. Nikt też nie posiadał wiedzy na temat nagrywania rozmowy.
H. Nie sporządzono protokołu. Jeden z pracowników zapisywał jedynie w punktach omawiane tematy podczas pierwszego spotkania oraz wypowiedź burmistrza
Hibnera.
I. –
J. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu nie posiada zapisu audio z w/w spotkania.

A oto odpowiedź Burmistrza:

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.