Odpowiedź WIOŚ

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

A więc mamy odpowiedź z WIOŚ z Poznania.
Niniejszym dziękuję za odpowiedź. Myślę, że dla zainteresowanych jest to interesująca wiedza.

Nurtowały mnie techniczne aspekty pomiarów tzn. jak to się dzieję, że u nas stojąca skrzynka daje wyniki i dlaczego właściwie trzeba przyjechać i zmienić coś tam.

W skrócie.
* pomiary są wykonywane metodą grawimetryczną (manualną) – uznaną za najdokładniejszą.
* pobornik nazywa się PNS-3 D15 firmy P.P.H.U. Atmoservice Sp. z o.o.
* pobornik ma 14 filtrów zmienianych automatycznie co 24h
* wynik otrzymuje się poprzez zmierzenie różnicy wag z precyzją 0,000001 g przed i po wyciągnięciu z pobornika, oczywiście w odpowiedniej temperaturze i wilgotności
* w stosowanej u nas metodzie można również oznaczyć arsen, kadm i nikiel

Cały tekst odpowiedzi.
WIOŚ_Pomiary jakości powietrza w N.Tomyślu

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.