Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy (za UM NT)

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

Poniższy tekst ukazał się 12/03/2016  na stronie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Wydawał mi się na tyle ciekawy, że pozwoliłem sobie w całości opublikować także na naszej stronie.
http://nowytomysl.pl/wiadomosci/wydarzenia/niska-emisja-nie-tylko-problem-naszej-gminy

—————————-
mapka
Zjawisko nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Wielkość liczby przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10 w powietrzu mierzona jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu na obszarze województwa wielkopolskiego na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach zaznaczonych kolorem czerwonym poniżej.

W Nowym Tomyślu stacja pomiarowa znajduje się na terenie szpitala powiatowego w okolicy ul. Szpitalnej. Co roku zmagamy się z problemem występujących przekroczeń dopuszczalnego poziomu, szkodliwego dla naszego organizmu, pyłu PM 10.

Najbliżej zlokalizowane Nowego Tomyśla stacje pomiarowe znajdują się w Tarnowie Podgórnym, Poznaniu, Borówcu i Lesznie. Oznacza to,że nasi sąsiedzi Grodzisk, Opalenica, Buk, Międzychód, Lwówek, Szamotuły, Wolsztyn, Kościan, Zbąszyń też nie powinni spać spokojnie. Fakt, że na ich terenie nie ma stacji nie oznacza,że nie ma emisji.

Główną przyczyną występowania niskiej emisji w tym pyłów PM 10 są przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów (pociętych opon, worków foliowych, butelek plastikowych,odpadów drewnianych itp.), a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych oraz niewielka wysokość kominów (do ok. 30 m) stosowanych w mieszkalnictwie jednorodzinnym. Aby poprawić taki stan rzeczy konieczne są zmiany w systemach ogrzewania oraz termomodernizacjach obiektów, które dotyczą też domów jednorodzinnych.

Skąd wziąć na to pieniądze?

Istnieją dwie możliwości pozyskiwania środków przez osoby indywidualne na zadania związane z ochroną powietrza:

1. Program RYŚ – ogólnokrajowy, ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska a koordynowany przez Wojewódzkie Fundusze. Dofinansowanie dotyczy termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkaniowych. Nasz Wielkopolski Fundusz na przełomie I i II kwartału tego roku ogłosi szczegółowe zasady nabory wniosków.

Cel programu:
Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Dzięki realizacji programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakość powietrza w Polsce. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Składają się na nią prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędność energii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii.
Efektem ekologicznym programu będzie zmniejszenie zużycia energii końcowej o 300 tys. GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 w wysokości 25 tys. μg/rok, ograniczenie emisji pyłów PM10 o 50 Mg/rok oraz pyłów PM2,5 o 45 μg/rok.

Kiedy można skorzystać z dofinansowania?
Program będzie realizowany w latach 2015-2023, a budżet pilotażu programu wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje) na lata 2015-2020 z możliwością zawierania umów kredytu / pożyczek wraz z dotacją do 2017 r.

Kto może skorzystać z programu?
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie?
Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

Finansowane są następujące prace remontowe:

Grupa I. Prace termoizolacyjne

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • Ocieplenie dachu / stropodachu;
 • Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.

Grupa II. Instalacje wewnętrzne

 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
 • Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

 • Instalacja kotła kondensacyjnego;
 • Instalacja węzła cieplnego;
 • Instalacja kotła na biomasę;
 • Instalacja pompy ciepła;
 • Instalacja kolektorów słonecznych.

Poniżej link do informacji o programie, gdzie można zapoznać się z zasadami przyznawania dofinansowań.
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys—termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/

2. Program PROSUMENT -ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska, będzie koordynowany przez WFOŚiGW w Poznaniu
Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r.

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Link do Programu:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

Szczegółowe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją w ramach programu „Ryś” lub „Prosument” za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Część 4b Programu „Ryś” oraz Część 2c Programu „Prosument”) dostępne będą pod koniec marca 2016 r. na stronie internetowej – http://www.wfosgw.poznan.pl

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.