Liczby nie kłamią! – czyli „takie są fakty” cz. 2

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

Oto kolejny z cyklu odcinków „Liczby nie kłamią!”. (Poprzedni artykuł)
Tytuł to oczywiście ulubione zwroty burmistrza Włodzimierz Hibnera, który jak chce zagiąć przeciwnika to rzuca kilka liczb albo cytuje jakiś przepis. Ów przeciwnik oczywiście na szybko nie jest w stanie zweryfikować danych, więc powstaje wrażenie jakoby burmistrz Włodzimierz Hibner był fachowcem i „się zna”.
Po sprawdzeniu tego, co mówi zdarza się, że owszem fakty czy liczby są prawdziwe, ale przedstawione skrótowo noszą cechy manipulacji, a przepisy cytowane są wyrywkowo.
Ale do rzeczy.
Poniżej dane z gmin ościennych, które obrazują wysiłek inwestycyjny. Jak widać z roku na rok jest u nas lepiej z poziomem wykonania inwestycji, ale niestety daleko nam do Wolsztyna czy Opalenicy, w których rządzą nowi burmistrzowie.

Burmistrz Włodzimierz Hibner oraz jego zaplecze już mówiło o rekordowym poziomie wykonania, a na spotkaniach z mieszkańcami mówił o rekordowej kwocie przeznaczonej na inwestycje.

Ano rekordowej, ale czy zrealizowanej?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Dokładne wyniki tutaj.

Dane z  lat 2015-2017
bez kwot środków niewygasających na koniec 2017
lp gmina Suma
inwestycji
mln zł
Suma
wydatków
mln zł
udział
inwestycji
w wydatkach
niewygasające
na koniec 2017
w mln zł
1 Opalenica 30,9 192,1 16,10% 0,1
2 Wolsztyn 45,2 330,8 13,65% 0,0
3 Zbąszyń 16,6 144 11,54% 0,0
4 Grodzisk 25 220,1 11,45% 0.0
5 Lwówek 11,7 109 10,85% 0,1
6 Nowy Tomyśl 19,7 284,9 6,95% 21,3
7 Miedzichowo 2,7 45,6 5,97% 0,2
8 Kuślin 2,8 63,6 4,45% 0,1

Koniecznie proszę przeczytać ze skupieniem poniższe uwagi.

Uwaga 1 (co to są „niewygasy”)

W każdym roku zdarzają się takie inwestycje, które nie udaje się ukończyć w bieżącym roku budżetowym np. powstało opóźnienie, inwestycja jest wieloletnia, itp. Wtedy każdorazowo Rada Gminy czy Rada Miasta wydaje “pozwolenie” burmistrzowi czy wójtowi w postaci uchwały na dokończenie inwestycji w roku następnym ze środków budżetowych.
Konkretny przykład: rozbudowa przedszkola przy ul. Barteckiego: z powodu opieszałości wykonawcy nie udało się dotrzymać terminu 31 grudnia 2017, więc burmistrz podpisał aneks przedłużający termin do 31 marca 2018. Zwrócił się ze stosowną uchwałą do Rady, aby ta de facto zaakceptowała przesunięcie terminu. Zwyczajowo odbywa się to na ostatniej sesji w roku.
Staram się opisać prostymi słowami, ale to się nazywa na przykład tak:
Uchwała nr XLIV/415/2017 w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
czyli w żargonie „niewygasy”.

Jedno, co może zastanawiać, to poziom tych “niewygasów” w naszej gminie a mianowicie 21,3 mln zł.
Co to oznacza?
Moim zdaniem dramatycznie chaotyczne zarządzanie i kompletny brak planu inwestycyjnego. Mogę również zaryzykować tezę, że Burmistrz przez te trzy lata nie zrozumiał działania samorządu, a przede wszystkim zasady rocznego budżetu. Proszę tylko spojrzeć na poziom „niewygasów” w innych gminach, a szczególnie w Wolsztynie – 20 mln zł wykonania inwestycji w 2017 i 0 zł wydatków niewygasających –  oraz w Opalenicy 10,5 mln zł inwestycji przy 0,1 mln zł niewygasających  – zatem można?

Uwaga 2 („niewygasy” jako forma zawyżania wykonania inwestycji)

Wysokość „niewygasów” wchodzi do wykonania budżetu. Zabawne. 🙂
Np. „niewygasy” na koniec 2017 roku wchodzą jako – uwaga – wykonane (!) do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017, pomimo, że nie wiemy czy uda się je rzeczywiście wykonać czy nie. I tak się zdarzyło w roku 2016: dwie inwestycje w ogóle nie zrealizowane, pomimo że widnieją w sprawozdaniach jako wykonane. (Nieco upraszczam, ale formalnie tak to wygląda.)

W naszym przypadku w sprawozdaniach Burmistrz umieścił gigantyczną kwotę inwestycji. Jako wykonane inwestycje za rok 2017 widnieje kwota 31 mln zł, a w rzeczywistości burmistrzowi udało się w roku 2017 wykonać 9,7 mln zł. To oczywiście nie jest żadna manipulacja Burmistrza, takie są przepisy.

Dane z  2017 roku
bez kwot środków niewygasających na koniec 2017
lp gmina Suma
inwestycji
mln zł
Suma
wydatków
mln zł
udział
inwestycji
w wydatkach
niewygasające
na koniec 2017
w mln zł
1 Wolsztyn 19,9 125,1 15,95% 0
2 Opalenica 10,4 71,7 14,46% 0,1
3 Grodzisk 11,5 87 13,16% 0
4 Zbąszyń 5,8 51,9 11,26% 0
5 Nowy Tomyśl 9,7 111,9 8,70% 21,3
6 Lwówek 3,1 38,2 8,12% 0,1
7 Miedzichowo 1,1 16,5 6,72% 0,2
8 Kuślin 1,1 23,7 4,82% 0,1

———-
[1] Dane przygotowano na podstawie sprawozdań Rb-27 oraz Rb-28 na koniec grudnia 2017 (sprawozdania o zrealizowanych wydatkach oraz przychodach).

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.