Tajne wydatki czyli koniec opery mydlanej (sezon 3, odcinek LXXXIII)

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

Podziękowania dla: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska za wsparcie w na polu jawności.

publiczny_rejestr_umow

Komu płaci burmistrz Włodzimierz Hibner?

Przypomnienie: burmistrz Włodzimierz Hibner udostępnia rejestr umów, ale w przypadku umów zleceń nie chciał zdradzić z kim je podpisuje. Sąd (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu) orzekł, że jest w błędzie. Sprawa ciągnęła prawie dwa lata (od 27 maja 2015 i zakończyła się 9 maja 2017) i można ją opisać w 24 krokach.

Zadziwiający upór burmistrza nie daje się opisać inaczej, jak tylko nieznaną mi bliżej doktryną tajności. To nie jedyny przypadek, że burmistrz Włodzimierz Hibner nie chce się poddać kontroli obywatelskiej: olewa radnych i olewa obywateli. Mogę podać kilka przykładów w razie potrzeby.

Utajnienie nazwisk przy “umowach zleceniach” potencjalnie rodzi przypuszczenia o prywatę. Na przykład zatrudnienie dziennikarza lub jego żony do pracy nad składem gazetki gminnej, może rodzić przypuszczenie, że osoba publiczna szuka przychylności medialnej.

Podkreślę, że dane o nazwiskach i imionach udostępnia GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), Starosta nowotomyski i wiele innych podmiotów publicznych. Gmina Lwówek publikuje na swoich stronach BIP rejestr z fakturami (TUTAJ)

„Odtajniony” rejestr można przeglądać tutaj

http://rejestr.obywatelskint.pl/

Na komisji rewizyjnej okazało się, że jednak ten rejestr nie zawiera wszystkich umów. Przykład: brak w rejestrze umowy z Uniwersytetem Wrocławskim dotyczącej udziału burmistrza w Zjeździe Katedr Filozofii Prawa.
Czy to jedyna umowa, której brakuje?
————————————–

Poprzednia opowieść skończyła na tym, że otrzymałem zawiadomienie o rozprawie.

Tajne wydatki czyli schizofreniczna opera mydlana (sezon 2, odcinek 3)

KROK 17 – wyznaczono rozprawę przed WSA w Poznaniu 1 grudnia 2016 o godz. 13:00.
KROK 18 – 1 grudnia 2016 byłem osobiście na tej rozprawie.
KROK 19 – 19 grudnia 2016 otrzymałem pisemne uzasadnienie wyroku.

Cytat z wyroku WSA w Poznaniu II SA/Po 786/16

Argumentem za utajnieniem imion i nazwisk nie może przy tym być jak w niniejszej sprawie fakt, że była to osoba fizyczna, czy fakt, że chciała zapewnić sobie środki utrzymania ani dotychczasowa wykładnia art. 5 ust. 2 u.d.i.p. stosowana przez organ.

Wyrok ma zatem jasne przesłanie: osób fizycznych nie chroni prywatność (w zakresie imienia i nazwiska), kiedy biorą publiczne pieniądze.

KROK 20 – 27 stycznia 2017 – uznano prawomocność wyroku – burmistrz Włodzimierz Hibner nie wniósł odwołania (kasacji) do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

KROK 21 – 15 lutego 2017 – wysłano dokumenty do burmistrza Włodzimierza Hibnera.
KROK 21 – 16 marca 2017 – burmistrz Włodzimierz Hibner zrealizował postanowienie wyroku II SA/Po 786/16. Zrealizował wyrok, ale za zaskarżony okres czyli od 1 maja 2015 do 31 października. Po tej dacie dane dalej były zanonimizowane. 🙂
KROK 22 – 6 kwietnia 2017 – wystąpiłem o udostępnienie rejestru za lata 2015, 2016 i 2017 wraz z nazwiskami:

Cytat z wniosku o udostępnienie rejestru za lata 2015, 2016 i 2017:

“PODKREŚLAM, ŻE IMIĘ I NAZWISKO  ZLECENIOBIORCY/KONTRAHENTA/STRONY ZLECENIA POZOSTAJĄ W MOIM SZCZEGÓLNYM ZAINTERESOWANIU.
POZOSTAŁE DANE OSOBOWE (ADRES, TELEFON, MAIL) PROSZĘ ZANONIMIZOWAĆ”.

KROK 23 – 13 kwietnia 2017 – burmistrz Włodzimierz Hibner przysłał pismo informujące, że wyżej wymienione informacje będą przesłane do 12 maja 2017. To akurat mnie nie zdziwiło, ponieważ dział księgowości musiał uzupełnić rejestr za poprzednie lata.

KROK 24 – 9 maja 2017 – otrzymałem pełny zestaw danych.

KONIEC i brak puenty

P.S.  puenta za  PWN

puenta, pointa [wym. penta]
1. «krótkie, często dowcipne, podsumowanie jakiejś wypowiedzi lub utworu literackiego»
2. «zakończenie jakiegoś procesu, działania lub jakiejś sprawy, które nadaje im szczególny sens»

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.