Burmistrz Włodzimierz Hibner przyłącza się do walki z „niską emisją” czyli drobne sprostowanie

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

hibner_o_niskiej_emisji1

Myślałem, że nigdy nie pochwalę burmistrza Włodzimierza Hibnera.
W programie lokalnej telewizji TVK burmistrz Włodzimierz Hibner (transkrypcja i link poniżej) zakomunikował, że rozpoczyna walkę z „niską emisją”. Pomysł pojawił się, jak sądzę, jakoś koło poniedziałku (14 listopada 2016). Czekam na dalszy ciąg, bo jak do tej pory nie zaplanowanych środków w budżecie na 2017 rok, ani nikt z radnych nic więcej na ten temat nie wie.

Zatem czekamy co się dalej wydarzy.

Do tej wypowiedzi mam dwie małe uwagi.

Pierwsza to jak sądzę lapsus językowy burmistrza Włodzimierza Hibner: zapowiedział on „lokalny program niskiej emisji”. My właśnie walczymy z „niską emisją”. „Niska emisja” nie mówi o niskim poziomie emisji, tylko o tym, że pochodzi głównie z niskich kominów. Sam się na to mylące określenie nabrałem, więc się nie czepiam przesadnie.

Druga sprawa, poważniejsza: nasze zanieczyszczenie nie wynika z palenia substancjami niedozwolonymi, bo tak właśnie można zrozumieć wypowiedź burmistrza Włodzimierza Hibnera. Zanieczyszczenie pochodzi od palenia substancjami dozwolonymi takimi jak węgiel i drewno, spalanymi w piecach niskiej jakości tzw. „kopciuchach”.

Mówi o tym nawet Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Tomyśl wykonanej na zlecenie burmistrza Nowego Tomyśla i przyjętej dnia 26 stycznia 2016 uchwałą nr XVII/146/2016 przez Radę Miejską Nowego Tomyśla.
Kilka cytatów z wspomnianego Planu:

strona 72

Największa łączna emisja zanieczyszczeń pochodzi w wyniku spalania drewna opałowego 371 T, a następnie węgla kamiennego – 251 T.

strona 71

Indywidualne źródła ogrzewania budynków jako główne źródło „niskiej emisji”. „Niska emisja” to zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego szkodliwe dla zdrowia i środowiska substancjami powstałymi w wyniku procesów spalania paliw i innych procesów związanych z bytowaniem człowieka, m.in.: zaopatrzeniem w energię cieplną budynków. Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery.

strona 52

Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne pogorszenie warunków aerosanitarnych.

strona 41

W największej liczbie zinwentaryzowanych nieruchomości mieszkalnych na cele ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej wykorzystywane jest drewno opałowe (63,4%). Duży odsetek nieruchomości stosuje również węgiel kamienny (50,6%) oraz gaz ziemny (40,8%). (…) Łączny udział jest większy niż 100 % ponieważ zazwyczaj w budynkach wykorzystywanych jest więcej niż 1 nośnik energii.

Oto link i transkrypcja całej wypowiedzi.

http://tvk.smnt.pl/media/20161117/1.webm#t=00:11:12

Myślimy o tym, aby wprowadzić w najbliższym czasie uchwałę, która przyczyni się do zmniejszenia liczby palenisk i pieców, w szczególności tych węglowych czyli wprowadzić taki lokalny program niskiej emisji i chodzi o to, aby dofinansowywać osoby fizyczne, które zamierzają przejść na ogrzewanie gazowe.

Oczywiście na terenie gminy działają też służby, które mają prawo kontrolować domostwa. Chodzi o Straż Miejską. W ostatnim czasie dokładnie w dniu 11 listopada nasi Strażnicy przeprowadzili sami z siebie dwie kontrole Ci którzy palą tymi substancjami muszą uważać.

Uświadamianie, aby nie palić substancjami zakazanymi i też karać tych, którzy naruszają tego typu normy.

Wprowadziliśmy już dawno bezpłatny numer telefonu [61 44 26 655] pod który można zgłaszać sygnały o zanieczyszczaniu powietrza.

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.