R jak Referendum

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

kolo_R2Pytanie postawione na Forum przez Zena sprowokowało mnie do spojrzenia do ustawy o referendum lokalnym. Pierwsze głosy o referendum słyszałem w maju 2015 ze strony – napiszę to ogólnie – nie do końca trzeźwo myślących lokalnych polityków lub ludzi do tego pretendujących.
Zacytuję:

Może czas na bardziej radykalne kroki? Wiem, że są na forum i w mieście zwolennicy uruchomienia procedury odwołania burmistrza. Powiem szczerze, że byłbym w stanie w tę inicjatywę zainwestować czas prywatny, bo mam przeczucie graniczące z pewnością, że stracimy cały okres kadencji burmistrza Hibnera.
Niestety warunki są twarde i aby zmobilizować te 6.3k mieszkańców do głosowania potrzebne będzie popracować co najmniej 6 miesięcy. I być może jest jeszcze za wcześnie, ale z drugiej strony każdy miesiąc to są straty dla gminy

http://forum-nowytomysl.pl/viewtopic.php?f=2&t=5220&p=43992#p43992

Jednak w tej chwili, gdy dziś upływa 555 (7 czerwca 2016) dni kadencji burmistrza Włodzimierza Hibnera, sam sobie zadaję pytanie czy warto dawać pracę (wszak ja jestem “suwerenem” 🙂 ) nieudolnemu burmistrzowi. Taka “powolność” byłaby pewnie do zniesienia, gdyby nie cechy osobowe naszego burmistrza. Nie potrafię sobie inaczej wyjaśnić niektórych decyzji niż zwykłą złośliwością, nie umiem zrozumieć w jaki sposób patrzy na świat i relacje pomiędzy ludźmi.

To jest burmistrz, którego nie rozumiem i już nie chcę zrozumieć.

Dla mnie to już za wiele.

Mówię: Już wystarczy. Dziękuję Panu.

Mówię: R jak Referendum.

Poniżej napisałem krótko o możliwych scenariuszach referendum. Proszę o skorygowanie jeśli coś źle zinterpretowałem.

Są dwa sposoby na przeprowadzenie lokalnego referendum:
* decyzja radnych w powiązaniu z nieudzieleniem absolutorium lub na wniosek ¼ składu radnych
* inicjatywa mieszkańców

Ustawa o referendum lokalnym mówi:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000880985

Art. 5. 1c. Uchwała rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podejmowana jest w trybie art. 28a albo art. 28b ustawy, o której mowa w art. 6 pkt 1. [ustawy o samorządzie]

Czy radni podejmą decyzję?

I tam jest mowa o nieudzieleniu absolutorium lub z jakiejkolwiek innej przyczyny np. braku współpracy z burmistrzem.
W przypadku nieudzielenia absolutorium po 14 dniach może być zwołana nadzwyczajna sesja, na której radni podejmą uchwałę o referendum. Radni muszą najpierw zapoznać się opinią RIO w sprawie wykonania budżetu, która – już wiemy – jest pozytywna, a później jest obowiązek wysłuchania burmistrza.

Czyli w skrócie: Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad uchwałą dotyczącą absolutorium i żeby była przegłosowana, potrzeba głosów 11 radnych.

Wyobrażacie sobie, co się będzie działo między tymi sesjami?

Ta droga obarczona jest sporym ryzykiem. Skoro decyzja podjęta jest na drodze uchwały, może być zaskarżona (ale uwaga – nie przez burmistrza) do nadzoru wojewody, a potem WSA i pewnie NSA. A to trzeba liczyć na lata. (patrz Art. 10 pkt 1)

Inicjatywa referendalna mieszkańców

Wyborcy również mają inicjatywę w sprawie referendum. Wystarczy komitet złożony z 5 mieszkańców [błędnie napisałem liczbę: było 15 – 17-06-2016], który zgłosi chęć przeprowadzenia referendum do burmistrza. Dotyczy to również – trzeba to wyraźnie zaznaczyć – odwołania rady.

To jednak nie wszystko. Po zgłoszeniu referendum należy w 60 dni zebrać podpisy pod listami poparcia dla referendum 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania, czyli w naszym przypadku 2021 osób (w poprzednich wyborach było 20202 uprawnionych), aby komisarz wyborczy mógł uruchomić procedurę.

Listy w poparciem dla referendum nie trafiają do burmistrza!

Komisarz Wyborczy po otrzymaniu podpisów ma 30 dni na zaakceptowanie lub nie tego wniosku. Następnie ma on ma 50 dni na wyznaczenie terminu. Czyli od zgłoszenia do burmistrza upływa 60 (zbieranie podpisów) + 30 (akceptacja komisarza) + 50 (wyznaczenie terminu przez komisarza) = 140 dni, czyli prawie 5 miesięcy.

Jak musi być frekwencja, aby uznać referendum za wiążące?

Art. 55. (…) 2. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

A więc ile to jest te ⅗?

Z obwieszczenia komisarza wyborczego z z 1 grudnia 2016. (druga tura)

Str. 9 Rozdział 30.
(…)4 . W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8488 wyborców, co stanowi 42.02% uprawnionych do głosowania. (…)

Czyli 8488*⅗ = 5093

I z tej liczby połowa głosów decyduje za lub przeciw odwołaniu.

Co się dzieje z listami wyborców po referendum

Dodatkowe pytanie, jakie sobie zadaję to co się dzieje z listami wyborców?
Gdzie trafiają z lokali wyborczych? Zdaje się, że do Urzędu Miejskiego, w którym teoretycznie burmistrz Włodzimierz Hibner może sprawdzić, kto brał udział w referendum.

Kto zatem na burmistrza?

Mamy zatem listę, którą otwiera oczywiście Włodzimierz Hibner, wszak nawet po przegranym referendum będzie mógł ponownie wystartować.

Potem jest Marcin Brambor albo Łukasz Frański z NPNT. Albo obaj na raz. 🙂

Niewątpliwie Adam Polański ma ochotę, a jak Adam Polański to duże prawdopodobieństwo, że zastępcą może być Ewelina Szofer-Pajchrowska, była pani Naczelni zlikwidowanego Wydziału Rozwoju i Promocji. To ewentualny kandydat ze środowiska Henryka Helwinga.

Może również Adam Drożdżal – kiedyś w każdym razie zdradzał takie ambicje, choć sam pozbawił się zaplecza.

Czy ktoś jeszcze?

P.S. Kilka linków:
1. Co zabawne nasza bliźniacza gmina Wschowa ma też swoje referendum 26 czerwca 2016, a wniosek złożono 21 kwietnia 2016.

2. W Trzebiatowie referendum odbyło 28 lutego 2016, a wniosek wysłano 7 grudnia 2015, a komisarz potwierdził, że spełnione są już wszystkie warunki 29 grudnia 2015. I nawet są już po wyborach na burmistrza (22 maja 2016).
Ciekawa rozmowa. Jakby opowiadali o Nowym Tomyślu.
https://www.youtube.com/watch?v=-4DtvToXjwU

Sponsorem tego artykułu była literka R.

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.