Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – czy o to nam chodzi?

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

Nawiązuję do artykułu “Śmierdzi, bo musi

Uczestniczyłem na posiedzeniu komisji wspólnej, na której omawiano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Przypomnę kwotę 44,9 tys. zł, za którą firma Green Key wykonała tę analizę. Dalej będę się odnosił do stron tego opracowania.

Plan ten – jeżeli dobrze zrozumiałem – pt. „co ma zrobić Nowy Tomyśl”, aby przyczynić się do obniżenia emisji CO2” i jest dokumentem wymaganym, jeżeli będziemy się starali o dofinansowanie do inwestycji obniżającej emisję CO2. Czyli jest to taki bilans, w jakim stopniu jako gmina przyczyniamy się do emisji CO2. Radni zarzucili, że w tym bilansie brakuje dwóch ogromnych elektrowni wiatrowych, które z pewnością obniżyły by bilans emisji CO2.

Krótko: to drewno i węgiel jest przyczyną zapylenia w naszej gminie.
Generalnie: jestem nieco zawiedziony, ale nie tak do końca. Plan bardzo dobrze pokazuje, co zrobić, aby zmniejszyć emisję CO2, ale de facto nic nie mówi jak poradzić sobie z zapyleniem.
Szkoda.
Przeprowadzono szeroką ankietę, która objęła (wg firmy wykonującej PGN) wszystkie nieruchomości (4460 ankiet). Z badań wynika, że najpopularniejszym środkiem opałowym jest drewno (strona 41). Wg tabelki ze strony 71 to właśnie drewno czy szerzej biomasa najgorszym emitentem pyłu, prawie trzykrotnie gorszym niż węgiel kamienny.

 – drewno opałowe – 63,4 %,
– węgiel kamienny – 50,6 %,
– gaz ziemny – 40,8 %,
– energia elektryczna (głównie na cele c.w.u.) – 10,5 %,
– LPG – 0,3 %,
– trociny – 0,3 %,
– brykiet – 0,2 %
– olej opałowy – 0,1 %,
– pellet – 0,1 %
(łączny udział jest większy niż 100 % ponieważ zazwyczaj w budynkach wykorzystywanych jest więcej niż 1 nośnik energii)

Czyli naszym ulubionym opałem jest drewno i to drewno najgorszym materiałem do palenia.

Cały PGN wywołał prezes PEC, który zamierza przestawić PEC na inne tańsze paliwo: biomasę. PGN ma mu pomóc uzyskać dofinansowanie.

Ale w tej chwili MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) mówi, że PEC może używać tylko i wyłącznie gaz. Dlatego prezes PEC wystąpił o zmianę MPZP, aby formalnie mógł użyć innego paliwa.

Z tego co zrozumiałem, PEC idzie w kierunku zmiany paliwa na biomasę. W sposób znakomity przyczyni się to do globalnego obniżenia globalnej emisji CO2, czyli przyczyny globalnego ocieplenia. Nam za to, nowotomyślanom, przysporzy nowego emitenta pyłów zawieszonych. Pomimo tonujących  słów pana z firmy przygotowującej PGN oraz radnego Tabaczyńskiego, orędownika odnawialnych źródeł energii, nie do końca jest uspokojony.

Czuję spory zawód, ponieważ PGN praktycznie nie odnosi się do emisji pyłu zawieszonego, który jest naszym palącym problemem. Wręcz przeciwnie: promuje paliwa (biomasa), które w ogóle (tak się przyjmuje do obliczeń) nie emitują CO2.

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.