Rozporządzenie nr 68/2015 czy wielbłądy na pustyni

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

wielblad8piksUkazało się rozporządzenie Burmistrza nr 68/2015 z 6 maja 2015 „w sprawie określenia trybu i sposobu udzielania odpowiedzi na zapytania o udzielenie informacji publicznej wysyłane drogą elektroniczną i kierowane do Urzędu”. A wzięło się to stąd, że Burmistrz udawał, że nie dostał maili z zapytaniami o dostęp do informacji publicznej i nie odpowiadał na nie.

http://nowytomysl.pl/sites/default/files/pdf_5.pdf

[zmiana linku 9 maj 2015 godz. 12:15]

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15010920/zarzadzenie068_2015.pdf

W skrócie: jeżeli składany wniosek elektronicznie to tylko poprzez epuap.gov.pl lub z podpisem kwalifikowanym czyli zwykły mail na adres urzad@nowytomysl.pl lub poprzez „Pytania do urzędu” nie wchodzi w grę. Droga tradycyjna czyli wydrukowane pismo na szczęście pozostaje bez zmian.

Ok. Może tak być, choć mam nadzieję, że błędnie interpretuję to zarządzenie.

Czytam i chyba nas wszystkich czeka jakaś przyśpieszona edukacja prawna. Rozporządzenia są pisane językiem prawników, tak aby nikt tego nie zrozumiał.

Burmistrz ewidentnie utrudnia dostępu do informacji i nastawiony jest konfrontacyjnie, bo tak to odbieram. Jest to też test na jego postawę do społeczeństwa obywatelskiego.

Trudno. Burmistrz został wybrany.  Zamiast rozmawiać przy stole – chłosta nas  jak wielbłądy na pustyni.  Ale powiadam Wam – żadne malowanie pasów, chociażby złotą farbą, nas nie poskromi. My wielbłądy dalekobieżne kroczymy dalej. Bez picia.

[dopisane 15-05-2015]
Burmistrz 14 maja 2015 anulował zarządzenie nr 68.

§1
Traci moc zarządzenie Burmistrza Nowego Tomyśla nr 68/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu udzielania odpowiedzi na zapytania o udzielenie informacji publicznej wysyłane drogą elektroniczną i kierowane do Urzędu.

To chyba kończy sprawę czyli wracamy do stanu sprzed 6 maja 2015.

 

Czytaj dalej

Biuletyn Informacji Nieużytecznych

Autor: Dariusz Borowski.

Przy okazji aktualizacji i wdrożenia nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej na stronach Urzędu Miasta, chciałbym poświęcić parę zdań temu narzędziu informacyjnemu. Głównym celem jego istnienia jest powszechne udostępnianie informacji publicznej, zwłaszcza, że wejście na stronę BIP danego podmiotu, jest często bardzo optymalnym sposobem zdobycia pewnych informacji. Nie inaczej jest z biuletynem służącym Urzędowi Miasta.

Co ciekawe, aktualizację na serwerach produkcyjnych wykonano zupełnym cichaczem i po ćmaku, dosłownie z dnia na dzień. Niespodzianka jest tym większa, że pracownicy Urzędu Miasta też wydają się być tym faktem zaskoczeni.

Czytaj dalej