Burmistrz Włodzimierz Hibner przegrywa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Autor: Dariusz Borowski.

Znamy już finał sprawy poruszanej w poprzednich moich wpisach, a dokładnie Burmistrz wzywa do zapłaty za udostępnienie informacji publicznej oraz wyrok WSA w Poznaniu. Włodzimierz Hibner złożył skargę kasacyjną na wyrok WSA odrzucający jego roszczenia w przedmiocie narzuconej opłaty za dostęp do informacji publicznej. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił tę skargę, orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Jednocześnie z orzeczenia można jasno wyczytać, skarga kasacyjna jest źle napisana a NSA zarzuca dyletanctwo naszym prawnikom. NSA z Warszawy merytorycznie podtrzymał wyrok WSA z Poznania.

Czytaj dalej