„Czarodziejski flet” burmistrza Hibnera czyli „Mozart? To tylko służbowo”

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

Patrz część I
[MAMY PRAWO SIĘ PYTAĆ I MAMY PRAWO WIEDZIEĆ, CO ROBIĄ URZĘDNICY ZA PUBLICZNE PIENIĄDZE]

A więc mamy błyskawiczną odpowiedź burmistrza Włodzimierza Hibnera. To jest najszybsza odpowiedź jaką dostałem: wysłane 31 sierpnia 2017 o 18:04, odpowiedź 1 września 2017 o 14:14. Do tej pory najszybciej Burmistrz odpowiedział ws. jego planowanego wyjazdu do Turcji w styczniu 2016 r..

Przypomnę: zapytałem w jakim charakterze Burmistrz zażywał Mozarta.

Otóż: służbowo.

I przysłał materiał wyjaśniający w postaci koperty, (którą zapewne zapomniano przesłać wcześniej,) na której widać, że to zaproszenie wysłano z Teatru Wielkiego w Poznaniu do Burmistrza Nowego Tomyśla. I to ma – niby – uzasadnić służbowy charakter sobotniego wyjazdu na premierę opery „Czarodziejski Flet”?? (skan na końcu)

To rodzi nowe pytania, o czym na końcu.

Zapytałem o coś więcej: jakich korzyści (doraźnych czy odłożonych w czasie) należy się spodziewać dla naszej gminy.

I tutaj burmistrz potraktował mnie srogo i bezlitośnie: to nie jest informacja publiczna. Znaczy: to jest informacja tylko dla wtajemniczonych. Oczywiście nieco manipuluję, bo wiem co ma na myśli Burmistrz, odpowiadając w ten sposób. O tym niżej.

Przypomnę pytania:

Dotyczy wyjazdu służbowego do Poznania burmistrza Włodzimierza Hibnera z dnia 10 czerwca 2017 (pozycja 162 rejestru wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego – wyjazd na premierę opery „Czarodziejski flet”)

  1. Czy uczestnictwo burmistrza Włodzimierza Hibnera w premierze opery „Czarodziejski flet” 10 czerwca 2017 miało charakter prywatny?
  2. Czy burmistrz Włodzimierz Hibner został zaproszony na premierę opery „Czarodziejski flet” 10 czerwca 2017 jako osoba prywatna?
  3. Jakich korzyści (doraźnych czy odłożonych w czasie) dla gminy Nowy Tomyśl należy się spodziewać w związku z wyjazdem służbowym burmistrza Nowego Tomyśla na premierę opery „Czarodziejski flet” 10 czerwca 2017?

I odpowiedź

Ad. 1. Uczestnictwo Burmistrza Włodzimierza Hibnera w premierze opery „Czarodziejski flet” miało charakter służbowy.
Ad. 2. Burmistrz Włodzimierz Hibner został zaproszony jako Burmistrz Nowego Tomyśla (załącznik).
Ad. 3. Nie jest to informacja publiczna.

Dlaczego burmistrz odpowiedział, że to nie jest informacja publiczna?

Burmistrza – za swoim radcą Konradem Koźmińskim – przyjął doktrynę, że tylko dokument wytworzony przed Urząd Miejski jest informacją publiczną.
Poprosiłem kiedyś na jeden z komisji rewizyjnej radce prawnego o odczytanie art. 1 Ustawy o dostępie do informacji.

 

USTAWA o dostępie do informacji publicznej

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Art. 61 Konstytucji:

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (..)

Ani słowa o dokumentach, natomiast jest mowa o „informacji” oraz o „działalności”.

Zatem skoro burmistrz Włodzimierz Hibner był na premierze służbowo, to to jest sprawa publiczna.

Skoro tak, to w świetle nowych faktów i interpretacji Burmistrza ponownie zapytam:

Dotyczy wyjazdu służbowego do Poznania burmistrza Włodzimierza Hibnera z dnia 10 czerwca 2017 (pozycja 162 rejestru wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego – wyjazd na premierę opery „Czarodziejski flet”)

1. Czy podczas wyżej wspomnianego wyjazdu służbowego burmistrz Włodzimierz Hibner odbył spotkania i rozmowy, w których poruszono sprawy publiczne, w szczególności dotyczące spraw gminy Nowy Tomyśl?
2. Z kim podczas wyżej wspomnianego wyjazdu służbowego burmistrz Włodzimierz Hibner odbył spotkania i rozmowy, w których poruszono sprawy publiczne, w szczególności dotyczące spraw gminy Nowy Tomyśl?
3. Czy w premierze opery „Czarodziejski flet” brali udział inni pracownicy Urzędu Gminy w Nowym Tomyślu lub pracownicy innych jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl lub pracownicy podmiotów zależnych od Gminy Nowy Tomyśl?

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.