Porównanie wyników pomiarów z WIOŚ: kwiecień 2017

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

Moje wnioski
– tendencja jest zbieżna z pomiarami oficjalnymi
– pomiary z miernika z Sienkiewicza (najbliższego do miernika oficjalnego) wydają się zbieżne z pomiarami WIOŚiu.
– mierniki z Poprzecznej i przy wejściu do Parku najbardziej odbiegają od średniej (być może ma na to wpływ umiejscowienie)
http://powietrze.obywatelskint.pl/dane-historyczne

 

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.