Sątopy nie chcą przenosić 7 i 8 klasy do Nowego Tomyśla

Autor: Dariusz Borowski.

Sprostowanie

W poniższym tekście wkradło się parę błędów, które wymagają sprostowania. Aby nie było żadnych wątpliwości zostały zaznaczone na czerwono.

1 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Sątopach odbyło się zebranie wiejskie dotyczące zmian w Szkole Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego, mających przystosować placówkę do nowego prawa oświatowego. Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner wraz z zastępcą Pawłem Mordalem zamierzają przenieść 7 i 8 klasę do Nowego Tomyśla.

Mieszkańcy Sątop absolutnie nie zgadzają się na ten krok, dlatego wykorzystując zaangażowanie lokalnego radnego Mateusza Jandego, postanowili spotkać się z burmistrzem, zapytać go o powody takich decyzji oraz przedstawić swój punkt widzenia. Na spotkanie przybyło ponad 60 osób a przybliżone argumenty w zupełności odkrywają obawy rodziców i powagę sytuacji. Obecnie cała nadzieja w Radzie Miasta, która stosowną uchwałą może odmienić bieg historii.

Warto zauważyć, że było to drugie zebranie wiejskie. Pierwsze spotkanie było całkowicie inicjatywą rodziców. W rezultacie radny Mateusz Jandy nie miał wyjścia i wystosował poniższe pisma skierowanego do burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera. Pismo można pobrać pod poniższym linkiem. Zwróćcie uwagę jak imponująca jest lista osób i instytucji, do których przekazano kopię pisma 🙂

Oprócz zastępcy burmistrza – Pawła Mordala – w spotkaniu wziął również udział Andrzej Wałęsa, pełnomocnik i wykonawca decyzji likwidacji gimnazjów. Na wstępie pan Mordal zapowiedział, że nie chce zostać odebrany jak polityk, wprowadzane zmiany nie są pomysłem samorządu i nie mamy zbyt wielkiego wpływu na ich przebieg. Likwidowane są gimnazja, szkoły podstawowe zostają zmienione na 8-klasowe. Idąc dalej powstaną 4-letnie licea, 5-letnie technika i 3-letnie szkoły branżowe.

W Nowym Tomyślu powstanie Szkoła Podstawowa Nr 3, która przejmie obowiązki obecnych oddziałów gimnazjalnych. Burmistrz zapowiedział, że we wszystkich placówkach równomiernie zostanie wykorzystana baza pedagogiczna i zaplecze techniczne, aby jak najlepiej wywiązać się z tego obowiązku. Poniżej argumenty, jakie przygotował burmistrz Paweł Mordal, mające w zamierzeniu uspokoić zaniepokojonych mieszkańców:

 • przeniesienie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej do Nowego Tomyśla nie zmienia zastanej sytuacji, bowiem gimnazjaliści i tak musieliby być dowożeni do szkoły w mieście, a w części do Bukowca,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w ciągu 2 lat dojdzie do pełnej obsady a każdego roku będzie powiększać liczbę uczniów i klas,
 • podstawą jest aspekt ekonomiczny, gmina otrzymuje 20 mln zł subwencji na oświatę a w 2017 roku wydatkuje 42 mln zł z czego 10 mln to dodatki inwestycyjne na rozbudowę i remonty,
 • subwencje oświatowe nie wystarczają nawet na wynagrodzenia pracowników,
 • w planach rządu jest zwiększenie subwencji dla mniejszych placówek, być może w przeliczeniu na oddział a nie na jednego ucznia,
 • przy małych oddziałach szkolnych koszt jest znaczenie większy niż w dużych szkołach (ponad 2,5 raza wyższy od szkół w mieście),
 • liczba dzieci w Sątopach, Wytomyślu i Jastrzębsku jest bardzo mała (np. 10, 8, 13 osób w jednej klasie),
 • przeniesienie 7 i 8 klasy do Nowego Tomyśla jest korzystniejsze, bo w małych oddziałach będą zmuszeni uczyć się w klasach łączonych, jest to zdecydowanie mało korzystne dla uczniów i kadry,
 • dzieci będą szybciej oswajały się z dużymi klasami i nowo poznanymi dziećmi,
 • od tego roku mogą być łączone nie tylko przedmioty takie jak muzyka, plastyka ale również przedmioty ogólne (np. j. polski, matematyka),
 • istnieje ryzyko redukcji etatów w przypadku przeniesienia 7 i 8 klasy do SP3,
 • utrzymanie 3 szkół wiejskich nie jest ekonomiczne, jednak nie jest to pierwszy krok do likwidacji szkół wiejskich,
 • gminy są upoważnione do działań na okres 5 lat (rozwiązania to utworzenie 8-klasowej szkoły, likwidacja szkoły albo utworzenie filii),
 • gmina nie dysponuje takimi środkami, które umożliwią utrzymanie 8-klasowych szkół wiejskich,
 • przy tych samych nakładach uzyskamy lepszy efekt doposażając szkoły miejskie w brakujące pomoce naukowe,

Andrzej Wałęsa dodał, że dzieci z Sątop zostaną godnie przyjęte w SP3, dysponującej znakomitą kadrą pedagogów, pomocami naukowymi, licznymi kontaktami z organizacjami sportowymi i uczelniami.

Radny Mateusz Jandy przypomniał o ścieżce, jaką historycznie musieli przebyć uczniowie szkoły w Sątopach, bowiem najpierw dzieci dowożono do Nowego Tomyśla do gimnazjum, potem do Bukowca do gimnazjum, a teraz jeśli dojdzie do realizacji planów burmistrza znowu do szkoły w Nowym Tomyślu. Burmistrz zapowiedział, ze projekt uchwały zostanie przedłożony w takim właśnie kształcie radzie miejskiej.


Zgłaszający się do dyskusji mieszkańcy przytoczyli zaś następujące argumenty:

 • skoro burmistrz powołuje się na względy ekonomiczne, niech weźmie również pod uwagę 17 mln nadwyżki budżetowej,
 • w przypadku przeniesienia 7 i 8 klasy, gmina będzie musiała wywiązać się z 2 transportów, zarówno do Nowego Tomyśla jak i do Bukowca, to nie wygląda oszczędnie,
 • dużym problemem jest wykorzystanie czasu przed i po zajęciach, dzieci będą musiały wstawać dużo wcześniej od ich rówieśników z miasta, nie mogą zaspać albo spóźnić się a po lekcjach pozostanie oczekiwanie na świetlicy na transport,
 • Sątopy od dawna nie są już wsią a dzieci są bardzo dobrze wyedukowane, w niczym nie ustępują dzieciom z miasta,
 • dzieci będą wymieszane z obcymi klasami,
 • burmistrz nie bierze pod uwagę rozczłonkowania wykształcenia, które całkowicie mija się z celem reformy, której zamierzeniem są 8-letnie, jednolite szkoły podstawowe,
 • nauczyciel od przedszkola zna wszystkie dzieci, ich problemy, płaszczyzny nad którymi trzeba popracować, pedagog ma lepszy kontakt z dzieckiem,
 • być może warto poszukać oszczędności w innych sferach, a nie traktować sątopskich dzieci jak towar drugiej kategorii.

Radny Jandy na pytanie jak głosował nad uchwałą zatwierdzającą zmiany w systemie edukacji, bronił się, że wstrzymał się od głosu. Serio? 🙂 Wiem, tak bardzo trudno zadowolić jednocześnie rodziców i nie popaść w konflikt z burmistrzem, ale w tym przypadku i tak mocnym zaangażowaniu ze strony mieszkańców, radny nie powinien mieć wątpliwości. Tym bardziej, że początkowo był zwolennikiem przeniesienia 7 i 8 klasy do NT.


Zwróciłem uwagę, że wielu mieszkańców było zdezorientowanych kogo właściwie mają prosić aby ich dzieci nie zostały rozdzielone od szkoły podstawowej w Sątopach. Dyskutowali z burmistrzem Mordalem, jakby to od niego wszystko zależało. A przecież tak nie jest. Otóż artykuł 205, punkt 4 ustawy o prawie oświatowym rzecze:

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.

Ustawa do pobrania z poniższego adresu:

Ustawy wprowadzające reformę edukacji opublikowane w Dzienniku Ustaw

Tym samym Rada Miejska może odrzucić uchwałę przygotowaną przez burmistrza i zasugerować zmiany, które będą nią zaakceptowane. Burmistrz nie będzie miał innego wyjścia jak współpracować z radnymi.


Co zrobią radni? Rodzice dzieci z Sątop są doskonale zorganizowani a determinacja i upór są w tej kwestii świetnym sprzymierzeńcem. Mam nadzieję, że to będzie jednogłośna decyzja naszych radnych, bez względu na zapatrywania polityczne.

Najważniejszy jest człowiek a nie doszukiwanie się oszczędności, komfort dziecka i jego bezpieczna edukacja powinny być priorytetem. Tymczasem ze słów burmistrza Pawła Mordala wywnioskowałem, że żonglerka ziemniakami, która przyniesie gminie oszczędności to najlepszy z możliwych pomysłów. A może poszukamy oszczędności w radcach prawnych będących na usługach jego wysok… wróć… naszej gminy.

*obrazek z nagłówka pobrany z domeny http://ocdn.eu

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.