Wysokie koszty niskiej emisji – relacja ze szkolenia

Autor: Dariusz Borowski.

7 września 2016 r. w sali konferencyjnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej odbyło się długo wyczekiwane szkolenie antysmogowe „Wysokie koszty niskiej emisji”. Organizatorem był Dolnośląski Alarm Smogowy, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni za inspirację i wkład w walce o czyste powietrze nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również na pozostałych terenach kraju.

Przede wszystkim poruszone zostały najbardziej palące kwestie dotyczące jakości powietrza w województwie wielkopolskim, wpływie smogu na zdrowie oraz jakimi technologiami ograniczającymi niską emisję możemy walczyć. Co ważne, tematyka odnosiła się nie tylko do zbadania źródeł problemu i szkód jakie wywołują, ale również do realnych działań tu i teraz, możliwości zastosowania instrumentów prawnych i finansowych,  kampanii lokalnych.

Wśród prelegentów znaleźli się nie tylko przedstawiciele ściśle współpracujący z Dolnośląskim Alarmem Smogowym, ale także pani Danuta Jankowiak-Krysiak z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Warto przypomnieć, że nie jest to jej pierwsze wystąpienie w Nowym Tomyślu, bowiem na jednej z sesji Rady Miejskiej mieliśmy już okazję zapoznać się z oceną stanu bieżącej sytuacji w Wielkopolsce, opisem systemu monitoringu i prognozowania oraz sposobami informowania społeczeństwa o występujących zagrożeniach.

Jestem bardzo mile zaskoczony obecnością starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego, który stanął na wysokości zadania i pomimo tego, że nie mógł zostać do końca prelekcji, to przygotował krótką wypowiedź dla zebranych słuchaczy. Dobrym znakiem jest również aktywność dyrektorów szkół podstawowych, oprócz dyrekcji SP1 i SP2 z Nowego Tomyśla (Marek Polcyn i Krzysztof Magdans), wśród odbiorców były panie dyrektor z Sątop oraz Wytomyśla (Jolanta Król i Małgorzata Ruta) oraz dyrektor Kopernika Ryszard Tratwal. Wśród pozostałych słuchaczy nie zabrakło przedstawicieli urzędów ościennych gmin, nasz urząd miasta reprezentowała natomiast pani Adrianna Zielińska. Resztę audytorium stanowili społecznicy i reprezentanci innych alarmów smogowych z wielkopolski.


Szkolenie poprowadził niezastąpiony Krzysztof Smolnicki z Fundacji EkoRozwoju, natomiast wśród prelegentów znaleźli się:

    • Danuta Jankowiak-Krysiak (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu)
    • Radosław Lesisz (Dolnośląski Alarm Smogowy, Instytut Rozwoju Terytorialnego)
    • dr med. Adam Stańczyk (Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON)

Szczególnie cenna była dla mnie wypowiedź dr Adama Stańczyka, który w prostych żołnierskich słowach ocenił wpływ smogu na zdrowie,  źródła zanieczyszczenie powietrza oraz porównał sytuację w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Wniosek jest jeden – TRZEBA DZIAŁAĆ. Nie możemy dopuścić do tego, aby zatrute powietrze miało bezpośredni wpływ na nasze rodziny, a przede wszystkim dzieci, organizmy znajdujące się w fazie rozwoju.

Jak się okazuje szkolenie było znakomitym przyczynkiem do współpracy z dyrekcją nowotomyskich szkół. Z wstępnych rozmów doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będą prelekcje dla uczniów, dostosowane rodzajem materiałów do wieku słuchaczy. Jest to znakomita oddolna inicjatywa, dochodzimy do sytuacji, że dzieci mają możliwość naprawić błędy swoich rodziców.


Z programu szkolenia wypadł niestety jeden z prelegentów, mianowicie Radosław Gawlik (Dolnośląski Alarm Smogowy), aczkolwiek wiele tematów znajdujących się w jego domenie rozstało poruszonych przez pozostałe obecne osoby. Były to możliwości zmiany źródeł ciepła i paliwa, termomodernizacja budynków, wykorzystania OZE, kompleksowość inwestycji, aż po dobre praktyki walki z „niską emisją” oraz  źródła finansowania tj. programy krajowe i unijne.

Z dużym zaciekawieniem spotkał się kalkulator zużycia ciepła w budynku, który można samodzielnie przetestować, bowiem jest dostępny online.

Kalkulator HeatMaster wizualizuje ucieczkę ciepła przez dom i umożliwia interaktywne zmiany jego konstrukcji. Definiując rodzaj domu, modyfikując izolację, sposób wentylacji i ogrzewania, zmieniając typ okien, drzwi, szczelność domu i inne parametry można sprawdzić, jak każdy z tych elementów wpływa na zużycie energii na ogrzewanie, oraz co można zrobić, żeby zminimalizować jej zużycie.


Słowem podsumowania jestem bardzo rad, że szkolenie się odbyło a wśród słuchaczy znalazły się osoby decyzyjne na różnych poziomach gminy i powiatu. Trudna charakterystyka problemu wymaga wytężenia sił z różnych stron, nie tylko samorządowych, ale także prywatnych. Tymczasem nieubłaganie nadciąga sezon grzewczy, smog wybudzi się z letargu i z pewnością da się nam we znaki. Przypominam o trwającej zbiórce na sieć czujników mierzących poziom zapylenia w gminie Nowy Tomyśl.

zdjęcia dzięki uprzejmości Dolnośląskiego Alarmu Smogowego pobrane z oficjalnej strony szkoleń

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.