Sesja z 28-12-2015

Przemek Mierzejewski

Autor: Przemek Mierzejewski.

Sesja przeszła gładko, bez kontrowersji. To zapewne zasługa świątecznego nastroju. Więcej dyskusji na temat budżetu na 2016 rok było na posiedzeniu wspólnym komisji, ale i tam było spokojnie. Burmistrz i Radni się dogadali, ale tylko w sprawie inwestycji. W obecnej sytuacji dobre i to. Niektórzy Radni – mam takie wrażenie – zagłosowali „za” ze ściśniętymi szczękami.

Radni dogadali się tylko i wyłącznie w sprawie inwestycji, tzn. Burmistrz i klub NPNT ustalili, że 45% kwoty przeznaczonej na inwestycje „otrzymują” do rozporządzenia po równo Burmistrz i Radni.

Burmistrz wybrał remont Piłsudskiego za ponad 2 mln zł. Można dyskutować nad sensownością. Ja znalazłbym kilka innych pilniejszych robót, no ale okej.

A co z oświatą, sportem? Co z dodatkową kwotą na żłobki czy sport (czyli np. utrzymanie wiejskich obiektów sportowych)? Co się dzieje z „zielenią”, bo stan jest nieokreślony?

Radni nie zapytali co z pracownikami byłego Ośrodka Sportu, a mimo obietnic z 10 zostało przyjętych ponownie 8 pracowników. Radni nie zapytali, kto będzie  szefem wydziału Oświaty. Czy „urodziła” jakaś managerska koncepcja nowego Ośrodka Sportu?

Czy to może było przedmiotem dyskusji?

Kilka liczb z budżetu.

Dochody
Nowy Tomyśl – 87,4 mln zł
Wolsztyn – 86,2 mln zł
Grodzisk – 59,6 mln zł
Powiat nowotomyski – 60,1 mln zł

Wydatki
Nowy Tomyśl – 90,5 mln zł
Wolsztyn – 94,2 mln zł
Grodzisk – 59,7 mln zł
Powiat nowotomyski – 66,5 mln zł

Zadłużenie na koniec 2016 (prognoza)
Nowy Tomyśl – 29,9 mln (34,4%) (planowane zadłużenie na koniec 2016 jako procent całego budżetu 34,4%, w 2014 było 29,7 mln zł, a w 2015 będzie ok. 29,9 mln zł)
Wolsztyn – 37,2 mln zł (43,2%)
Grodzisk – 23,8 mln zł (40%)
Powiat nowotomyski – 17,1 mln zł (28,4%)

Wskaźnik spłaty zadłużenia na koniec 2016
(wskaźnik ten mówi, jaki procent budżetu może być przeznaczony na spłatę zadłużenia; w tej chwili to główny czynnik hamujący wydatki samorządów. Maksymalny procent możliwej spłaty wylicza się z trzech poprzednich lat )

Nowy Tomyśl – 4,43%, przy dopuszczalnym 12.34.
Wolsztyn – 7,0%, przy dopuszczalnym 14,48%
Grodzisk – 6,26%, przy dopuszczalnym 10,02%
Powiat nowotomyski – 4,92%, przy dopuszczalnym 5,69%

Z rzeczy, które zwróciły moja uwagę to planowana kwota wykupu gruntów w wysokości 400 tys. zł (czyli Burmistrz nie planuje wykupów np. pod obwodnicę) oraz zmniejszona kwota na kluby sportowe.

 

Poniżej fragmenty odpowiedzi na interpelacje radnych.
(Tutaj wszystkie odpowiedzi na interpelacje radnych)

  • przetarg na dowóz uczniów do szkół został przeprowadzony i rozstrzygnięty na wszystkie 6 tras. Złożone oferty są tańsze od kwoty zabezpieczonej na to postępowanie o 145 700 zł.
  • komunikacja będzie bezpłatna
  • Burmistrz nie planuje obecnie sprzedaży udziałów w tej spółce [PEC]
  • Pani Zofia Matuszczak zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na stanowisku doradcy
  • Poszerzenie granic.
  • Procedura rozszerzenia granic miasta Nowy Tomyśl wymaga szczegółowej analizy, na co w tym roku wydział UiGN [Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami] nie miał fizycznie czasu. Należy zastanowić się jakie koszty poniesie gmina i jakie będą z tego dochody. Ponadto należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i zaznajomić się z opinią społeczną. Przeprowadzenie takiej procedury niesie za sobą konsekwencje finansowe dla mieszkańców, chociażby wymiana dowodów osobistych, paszportów, dowodów rejestracyjnych, zmiana adresów siedzib firm, zmiany adresowe w księgach wieczystych, zmiany do urzędów skarbowych, ZUS, KRUS, banków itd. Gmina natomiast nie będzie miała większych dochodów z rozszerzenia granic ponieważ nie ma różnicy w podatku od nieruchomości na terenie wsi i miasta. Należy jeszcze raz dogłębnie przeanalizować zasadność rozszerzenia granic miasta.

I TEJ OPOWIEDZI ZUPEŁNIE NIE ZROZUMIAŁEM.

(To było pytanie radnego Kościańskiego)

jakie powzięto czynności, zmierzające w kierunku pozyskania inwestorów oraz gruntów pod inwestycje. 

Wydział UiGN po wielu rozmowach z inwestorami zdecydował się na zbycie nieruchomości gruntowych celem pozyskania nowych inwestorów na terenie gminy Nowy Tomyśl. Przetarg odbędzie się 8 stycznia 2016r.

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.