Oddech dla Dominiki – Apel o pomoc!

Autor: Dariusz Borowski.

Nie będzie chyba dużą niespodzianką, jeśli apel o pomoc dla Dominiki znajdzie się również w tym miejscu. Czytelniku, jeśli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z tą informacją – proszę o pomocną dłoń.

Dominika jest mieszkanką Nowego Tomyśla, od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe czterokończynowe w stopniu ciężkim. Niestety, w maju tego roku nastąpiły komplikacje zdrowotne: zmiany anatomiczne i w konsekwencji zamknięcie krtani. Dominika została poddana tracheotomii i oddycha przy pomocy koncentratora tlenu.

Wypożyczony kablowy koncentrator tlenu, podtrzymujący jej funkcje oddechowe, jest dedykowany wyłącznie do pracy w domu. Aby Dominika mogła wyjść z domu, odwiedzać swoich przyjaciół, cieszyć się wolnością, zapachami i przestrzenią, musi zostać wyposażona w przenośną aparaturę – zasilaną akumulatorami.

Czytaj dalej

Petycja – nowy sposób kontaktu z administracją publiczną

Autor: Dariusz Borowski.

Petycja - nowy sposób kontaktu z administracją publiczną
źródło obrazka: www.petycje.edu.pl

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym (lub innej osoby za jej zgodą) do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Pomimo upływu 15 lat, konstytucyjna delegacja do wydania ustawy o petycjach nie została zrealizowana, co należy uznać za poważną lukę prawną. Organizacje pozarządowe od dawna postulowały o skorzystanie z konstytucyjnego upoważnienia do wprowadzenia w życie prawa do składania petycji.
I tak, na podstawie senackiego projektu, 11 lipca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o petycjach. Następnie poparł ją Senat i finalnie podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Ponieważ ustawa ta wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, to już niebawem będzie mógł z niej skorzystać każdy zainteresowany obywatel RP.

Czytaj dalej