Zmiany na stanowiskach w Urzędzie Miasta?

Autor: Dariusz Borowski.

Z dniem dzisiejszym (23 marca 2015) w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie dotyczące naboru na istniejące i obsadzone od wielu lat stanowisko urzędnicze. Jednocześnie w Biuletynie ukazały się zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu pochodzące jeszcze z 2014 roku, sygnowane przez burmistrza Henryka Helwinga a dotyczące stanowiska ds. informatyki.

Opublikowane dokumenty zmuszają do przemyśleń – co będzie ich następstwem, jakie kroki zostaną podjęte i jak są one odbierane przez samych pracowników Urzędu Miasta. Czy powinniśmy obawiać się partycypacji obecnych kadr w planowanych zmianach?

Nie ukrywam, że popadłem w głęboką zadumę. Ogłoszony konkurs dotyczy bowiem stanowiska ds. Obsługi Rady Miejskiej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Jak wynika z opisu stanowiska jest to  kompleksowa obsługa administracyjna Rady Miejskiej oraz komisji, przygotowanie projektów uchwał, organizacja posiedzeń i ich protokołowanie etc.

Brzmi niewinnie, prawda? Obawiam się, że tylko pozornie. Rekrutowane stanowisko od lat obsadzone jest przez inspektor Stefanię Twardowską.

Czy to oznacza, że pani Twardowska rozstanie się z urzędem? Czy na jej miejsce zostanie zatrudniona osoba całkowicie podporządkowana i uległa burmistrzowi? Czy zatrudniona osoba będzie miała wykształcenie prawnicze?

Nie chciałbym być złym wieszczem, jednak dotychczasowe działania burmistrza Nowego Tomyśla wskazują na chęć zmian personalnych w kadrze urzędników piastujących pryncypalne stanowiska. Czy tak będzie tym razem? Mam nadzieję, że NIE. Pani Stefania Twardowska to jedna z najbardziej kompetentnych i wszechstronnych urzędników jakim dane jest pracować w gminie Nowy Tomyśl. To byłaby niepowetowana strata, niemożliwa do naprawienia w łatwy sposób.

Czy w ten sposób burmistrz chce wpłynąć na wszelkie możliwe kontakty z Radą Miasta i znać dogłębnie każdy jej ruch? To prawdopodobne. Konflikt pomiędzy Włodzimierzem Hibnerem a przewodniczącym rady Marcinem Bramborem ma charakter polityczny i nie zanosi się na pojednawcze porozumienie. Szkoda tylko, że zamiast łagodzić spory obaj panowie wciąż je zaogniają.

Wśród plotek krążących od pewnego czasu po różnej maści portalach informacyjnych i społecznościowych, jawi się informacja, jakoby burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner zakazał pracownikom Urzędu Miejskiego bezpośrednich kontaktów z radnymi w godzinach urzędowania. Zakaz dotyczy przede wszystkim rozmów z Przewodniczącym Rady Miasta.

Być może zmiana na stanowisku ds. Obsługi Rady Miejskiej będzie tym wentylem bezpieczeństwa i zwiększoną kontrolą nad przepływem informacji między urzędem a radą.

Idąc dalej, Zarządzenie 389/2014 informuje o zmianach w regulaminie Urzędu Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska ds. informatyki, które od 3 marca 2014 traktowane jest jako „wielosobowe stanowisko ds. informatyki”. Dokument został sporządzony w 2014 roku, kiedy swój urząd piastował burmistrz Henryk Helwing.

Dlaczego dopiero teraz ta zmiana podana została do wiadomości publicznej?

Można domniemywać, że burmistrz Włodzimierz Hibner planuje zmiany również na tym polu, stąd odkopanie źródeł i zmian w regulaminie dotyczących tego stanowiska. Czy będzie tak, że zatrudniony zostanie nowy informatyk? Czy nowa osoba, po przejęciu obowiązków pracującego obecnie tym stanowisko Damiana Wieczorka, ma go w przyszłości zastąpić? Czy ten kierunek polityki kadrowej burmistrza będzie powielany aż do całkowitego zastąpienia osób zatrudnionych w czasie kadencji burmistrza Helwinga?

Mam nadzieję, że się mylę.

Podsumowując – w Urzędzie Miasta szykują się zmiany. Czy w namacalny sposób okażą się słuszne? Czas pokaże.

Komentarze do wpisu prosimy zamieszczać na Niezależnym Forum Nowego Tomyśla lub na Facebooku.

Dodaj komentarz